Vodácká agentura Za hranice

Tak ještě rozloučit se s „pozůstalými“ na břehu a následuje tří až pětihodinová výprava. Délka plavby je určena aktuální rychlostí vody (záleží na vodním stavu), typu lodi, fyzických schopnostech posádky a také na přestávkách, které je možné během plavby učinit.