Vodácká agentura Za hranice

Za městem Děčín vás ještě čeká podplutí železničního mostu za Přípeří a lodní překladiště v Loubí a pak už následuje úchvatná přírodní podívaná na skalní pískovcové masivy po obou stranách řeky.