Vodácká agentura Za hranice

Kvalitu služeb agentury Za hranice garantuje pan Marek Tesař.