Vodácká agentura Za hranice

Před vyplutím provádí náš instruktor základní proškolení ohledně pravidel, které je na řece Labi potřeba dodržovat. Řeka je v celém úseku klidná, ale přesto je důležité počítat s tím, že se jedná o dopravní tepnu, na které se vyskytují přívozy, nákladní i turistické lodě.